Giat gwaelod ar agor/bottom gate open

Bydd y giat gwaelod a’r giat top ar agor yfory i chi gael mynediad i’r ysgol. Bydd Mr North yna wrth y giat gwaleod. Os gwelwch yn dda a ferwch sicrhau eich bod yn cadw i’r llwybr a dim yn cerdded ar draws y maes parcio. Dylai disgyblion clwb brecwast am ddim ddod i’r ysgol 8.15yb ymlaen. Mynediad trwy y drws ar draws y buarth. Dylai pob disgybl arall gyrraedd 8.45yb ymlaen.
The bottom and top gate will be open tomorrow for you to enter the school. Mr North will be by the bottom gate.  Please keep to the path a do not walk across the car park. Pupils in free breakfast club should be in school from 8.15 onwards and enter through the hall door. All other pupils should arrive 8.45am onwards.