Dim ymarfer côr / No choir practice

Ymddiheuriadau, ond oherwydd y tywydd, ni fydd ymarfer côr ar ôl ysgol. Os fedrwch wneud trefniadau i gasglu eich plentyn 3.15 byddem yn gwerthfawrogi. Cysylltwch â’r ysgol os oes unrhyw broblem. Plis pasiwch y neges ymlaen.
Apologies – there will be no choir practice after school today because of the weather. Please could make arrangements to collect you child. If you have any problems, please contact the school. Please pass the message on.