Eisteddfod Sir

Dilynwch y linc isod i weld canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Cynradd Fflint a Wrecsam. Llongyfarchiadau a diolch i bawb.
Follow the link below to see the results for the Eisteddfod that was held last Saturday. Congratulations to all that took part and thank you to you as parents for your support.
digwyddiadau.urdd.org/files/6915/207…
PWYSIG / IMPORTANT – Ni fydd ymarfer côr yr ysgol rwan tan ar ôl gwyliau’r Pasg. There will be no school choir practice now until after Easter.