FORY / TOMORROW

Byddwn yn dathlu Dydd Miwsig Cymru yn ysgol FORY!!! Caiff y plant ddod i’r ysgol wedi gwisgo fel seren bop Cymraeg neu unrhyw ganwr/cantores Cymraeg. Bydd disgyblion Bl 4 yn mynd i Landudno ar gyfer disgo Dydd Miwsig Cymru a mae nhw’n cael gwisgo dillad eu hunain ac angen pecyn bwyd.
We will be celebrating Welsh Language Music Day TOMORROW. The pupils can come to school dressed as Welsh pop stars or Welsh singers. Year 4 pupils will be going to Llandudno for the Dydd Miwisg Cymru disco and are allowed to wear their own clothes and need a packed lunch.