Dydd Miwsig Cymru / Welsh Music Day 2021

Helo pawb,

Ydych chi a’r plant yn methu Disgo Gwersyll?  Wel, mae’n Ddydd Miwsig Cymru dydd Gwener Chwefror 5ed ac mae Mistar Urdd am i chi ymuno a fo ar Youtube am DDISGO GWERSYLL FYW!!

https://youtu.be/C31szdyogEE

Cyfle i blant cael ‘Shout outs’ yn fyw.

Rhannwch gyda’ch rhieni os gwelwch yn dda.

Diolch a chofion

Darren


Hi everyone,

Do you and the kids miss Camp Disco? Well, it’s Wales Music Day on Friday February 5th and Mistar Urdd wants you to join him on Youtube for a LIVE DISGO !!

https://youtu.be/C31szdyogEE

A chance for kids to get live ‘Shout outs’.

Please share with your parents.

Diolch

Darren

Darren Morris

Urdd Gobaith Cymru

Swyddog Cymunedol / Community Officer |  Urdd Gobaith Cymru  |  Tŷ Panton | Dinbych | LL16 3TL

07976 003323

Ystyriwch yr amgylchedd, Oes angen argraffu’r e-bost yma?