Gala Nofio yr Urdd

Llongyfarchiadau i’r ddau dîm wrth iddynt gynrychioli’r ysgol yn y Gala Nofio heddiw. Bydd mwy o wybodaeth am y canlyniadau yn y cylchlythyr.

Congratulations to both teams for their superb effort at the Urdd Swimming Gala today. More information about the results will be in the newsletter.