Glan Llyn

Pob hwyl i blant Bl 4 sy’n mynd i Lan Llyn fory. Mae’n OER felly plîs cofiwch digon o ddillad cynnes, a het, menig a sgarff!! Cofiwch ddilyn @YsgolG ar Trydar i weld lluniau o’r plant yno. We hope that Year 4 have a great time at Glan Llyn. It’s very COLD so please remember lots of warm clothing and a hat, scarf and gloves. Please follow @YsgolG on Twitter to see some photos.