Gwaith wythnos yma / This week’s work

Fel ysgol rydym yn ymwybodol fod amgylchiadau pawb yn wahanol ac felly fe fydd lefelau rhyngweithio a dysgu pawb yn wahanol hefyd OND rydym yn colli’r disgyblion yn arw felly hoffwn i chi annog eich plant i fewngofnodi i Microsoft Teams yn CA2 a gallwch chi fel rhieni fewngofnodi i Seesaw ar ran disgyblion yr Uned Dan 7. Y disgyblion ydi ein blaenoriaeth ni fel staff ac fe fydden ni wrth ein boddau yn gweld beth mae’r plant wedi bod yn ei wneud ac eu bod yn cael cyfle i rannu eu adegau hapus gyda ni.
Os ydych yn cael trafferth mewngofnodi i Microsoft Teams drwy gyfrif Hwb eich plentyn (CA2) neu i Seesaw (UD7) cysylltwch gyda Mrs Huws ar [email protected] fel y gallwn eich helpu.
Cofiwch hefyd am gyfrif Trydar yr ysgol https://twitter.com/YsgolG gan ein bod yn trydaru gweithgareddau a all fod o ddiddordeb i chi ar hwn hefyd.
As a school we are aware that everyone’s circumstances are different and so the levels of interaction and learning will be different too BUT we’re really missing the pupils and we’d love to see more of them getting involved with Microsoft Teams (KS2) and Seesaw (Under 7s Unit). The pupils are our priority at the moment and we’d love to see what they’ve been up to and for them to share their happy moments with us.

If you’re having difficulty logging into Microsoft Teams through Hwb (KS2) or Seesaw (Under 7s) please contact Mrs Huws on [email protected] so we can help.

Don’t forget about our Twitter page https://twitter.com/YsgolG as we often tweet activities that may be of interest to you too.