Gwylanod / Seagulls

Byddwch yn ymwybodol os yn cerdded i’r ysgol fod yna gyw gwylan ar gae’r ysgol a gwylanod eraill yn ei hamddiffyn. Rydym yn cadw’r disgyblion i fewn tan y bydd y wylan wedi mynd.
Be aware if walking to school that there is a seagull chick on the school field and other seagulls that are protecting it. We are keeping the pupils indoors until the seagull has gone.