Gymnasteg yr Urdd

Llongyfarchiadau enfawr i Lydia o Fl 6 am ddod yn 2il yng nghystadleuaeth gymnasteg yr Urdd heddiw. Rydym yn hynod falch o dy lwyddiant Lydia!!!
Huge congratulations to Lydia for achieving 2nd prize at the Urdd gymnastics competition this morning. We are all very proud of your success.