Nadolig / Christmas

Cofiwch / Remember :-
Sesiwn Nadoligaidd CA2 – bore fory am 9.30 a prynhawn D Mawrth am 2. Dewch am baned bach a mins pei wrth ollwng y plant yn ysgol bore fory (cewch ddod i’r Neuadd cyn 9.30 am baned) ac yna cewch fwynhau ychydig o ganeuon Nadoligaidd a charolau. Croeso i bawb!!
Gwasanaeth Bl 1 a 2 – fory am 1.30 a bore D Mawrth am 9.30. Os ydy eich plentyn fod i wisgo siwmper Nadolig yn y gwasanaeth, cânt ddod i’r ysgol yn eu dillad eu hunain a’i siwmper Nadolig fory a D Mawrth.
Juniors Christmas Morning – tomorrow at 9.15 and Tuesday at 2. Come for a cup of tea and a mince pie and be entertained by the Juniors department. Everyone is welcome!!!
Years 1 and 2 Service – tomorrow at 1.30 and Tuesday morning at 9.30. If your child is supposed to wear a xmas jumper for the service, they can come to school in their own clothes and Xmas jumper on both days.