Nadolig Llawen

Pwy sy’n dwad dros y bryn Yn ddistaw, ddistaw bach? A’i farf yn llaes A’i wallt yn wyn, A rhywbeth yn ei sach.
Llawer iawn o ddiolch i chi am eich cyfarchion Nadolig ac am y cardiau ac anrhegion hael. Rydym fel staff yn hynod o ddiolchgar ac fe hoffwn ddymuno Nadolig Llawen i chwi gyd a Blwyddyn Newydd Dda. Fe welwn ni chi yn 2018!
We would like to thank you all for your Christmas greetings, cards and gifts. We are truly thankful and we would like to wish you all a very Merry Christmas and a Happy New Year. We will see you all in 2018!!