NEGES GAN Y GOGYDDES – MESSAGE FROM THE COOK

Newid i’r fwydlen ‘fory –  byddant yn cael pysgodyn yn lle’r cyw iar.

Change to tomorrow’s menu – they will be having crispy fish instead of the BBQ chicken