Lluniau Trip Bl 3 a 4 Photos

Mae yna luniau gwych o ddisgyblion Bl 3 a 4 ar Trydar yn mwynhau eu trip i Groundworks. Dilynwch y linc ar yr app neu dilynwch @YsgolG. Does dim angen i chi gael cyfrif i weld y lluniau. There are some excellent photos of the Year 3 & 4 trip on Twitter. Follow the link … Read more

Côr

Ymarfer Côr heno tan 4.15. / Choir practice tonight until 4.15.

Trip Bl 3 a 4 i Ironworks

Fory / Tomorrow  – Dosbarth Mr G Jones a Dosbarth Mrs L Fernandes Dydd Mawrth / Tuesday – Dosbarth Mrs G Gatrell Cofio / Remember :- Cinio / Lunch Gwisgo hen ddillad / Wear old clothes Gwisgo welis neu esgidiau addas / Wellies or suitable footwear Hyd at £3 o arian poced / No more … Read more