Eisteddfod fory / tomorrow

Mae ychydig o newid rwan yn y rhaglen ar gyfer Dydd Sadwrn. Mae rhai cystadlaethau yn mynd yn syth i’r Sir Dydd Sadwrn nesaf felly NI FYDD angen i’r côr berfformio fory. Hefyd, cofiwch fod y rhagbrofion i gychwyn am 10 o’r gloch rwan. Dilynwch y linc isod am fwy o fanylion. There are some … Read more

Eisteddfod yr Urdd

Dilynwch y linc isod am y manylion diweddaraf. Ar hyn o bryd, mae’r Eisteddfod ymlaen yfory ond mae nhw wedi newid yr amser i gychwyn am 10. Please follow link below for updated information regarding the Urdd Eisteddfod. The Eisteddfod is still on at the moment but the time has changed. The Eisteddod is now … Read more

Dathlu Gŵyl Ddewi / Celebrating St David’s

Diwrnod gwych wrth ddathlu Gŵyl Ddewi – Gwobrwyo disgyblion yn yr Eisteddfod, y Seremoni Gadeirio, Canu gyda Mr Ieuan ap Sion ac ymweliad gan Seren a Sbarc. Bydd llawer mwy o luniau ar Trydar. A great day celebrating St David’s – here are a selection of photos. There will be more on Twitter!

CLYBIAU / CLUBS

Bydd y Clwb ar ôl ysgol yn cau am 4.30 heddiw (01.03.18) a fory (02.03.18) ac NI fydd Clwb Ben Bore na Chlwb Brecwast bore fory. (02/03/18). Due to the weather, the after school Club will close at 4.30 p.m. (01/03/18) and tomorrow (02/03/18) and there will be no morning or Breakfast club tomorrow morning … Read more