Mabolgampau / Sports Day

Dyddiadau ac Amseroedd / Dates and times :- Dydd Mawrth, Mehefin 5ed  – Bl 1 a 2 – bore am 10.30 y.b. Tuesday, June 5th – Years 1 and 2 – Morning at 10.30 a.m.  Dydd Mawrth, Mehefin 5ed  – Bl 3,4,5 a 6 – prynhawn am 1 o’r gloch. Tuesday, June 5th – Years 3,4,5 and 6 – afternoon at … Read more

Blwyddyn 3 a 4

Angen cofio y canlynol fory :- Gwisgo dillad Addysg Gorfforol a trainers i’r ysgol. Os yn bosib, gwisgo lliw eich tîm. Cofio cinio a digon o ddiod.  Het ac eli haul. Need to remember these tomorrow please :- Wear PE kit and trainers to school. If possible, wear your team’s colour. Remember lunch and plenty … Read more