Adran Iau saethyddiaeth – Juniors archery

Saethyddiaeth – Archery Ymddiheuriadau ond yn anffodus does dim digon o le i bawb gael cymryd y gwersi saethyddiaeth –felly bydd rhaid tynnu enwau allan o het. Byddwn yn anfon y ffurflen ynghyd â’r arian yn ôl i’r plant na fydd yn cymryd rhan.   Apologies but unfortunately there won’t be enough room for everyone … Read more

Hwyl Haf / Summer Fun

Cofiwch am y digwyddiad yma – Hwyl Haf Ffrindiau Glanrafon – Dydd Gwener nesaf, 15/06/18. Dewch i gefnogi!!! Mwy o fanylion i ddilyn yn fuan!! Remember about the Summer Fun event arranged by the PTA – a week on Friday15.06.18. Please come and support the PTA. More information to follow soon.