Plant mewn Angen / Children in Need

Mae cwmni Tinopolis sy’n creu y rhaglen Heno ar S4C wedi ffonio’r ysgol i ymddiheuro nad oedd plant Glanrafon ar y rhaglen neithiwr. Roedd problem efo’r signal, felly mae nhw wedi gaddo bydd plant yr ysgol ar y rhaglen heno. Felly, cofiwch wylio S4C am 7 o’r gloch heno.
Mae hwn hefyd yn gyfle i’ch atgoffa y caiff plant wisgo ddillad smotiog neu dillad eu hunain i’r ysgol fory am gyfraniad o £1 ar gyfer Plant mewn Angen. Mae’r cyngor ysgol hefyd yn gobeithio eich bod wedi bod yn casglu newid mân er mwyn iddynt geisio creu Pudsey mawr ar y buarth.
The company Tinopolis that produces the welsh tv programme “Heno” have contacted the school to apologize that Glanrafon pupils weren’t on the programme last night. There was a problem with the signal. They have promised us that they will show the clips this evening so remember to watch S4C at 7 o clock tonight.
Also, we would like to remind you that the pupils can come to school tomorrow wearing their own clothes or spotty clothes and donating a £1 for Children in Need. The school council also hope that everyone has been collectiong loose change so that they can create a large Pudsey on the school yard.