Prosiect Creadigol / Creative Arts Project

Mae disgyblion Bl 2 wedi bod yn cymeryd rhan mewn prosiect Creadigol am 10 wythnos o dan arweiniad Manon Elis. Prynhawn ddoe, fe gafodd eu rhieni y cyfle i weld y gwaith a gwylio cyflwyniad byr. Roedd yn brynhawn hyfryd a hoffem ddiolch i Manon am ei gwaith. Fe fydd y gwaith Celf yn cael ei arddangos yn yr ysgol ar ôl Pasg felly cofiwch alw mewn i’w weld.

Year 2 pupils have been taking part in a Creative Arts Project for 10 weeks with Manon Elis. Yesterday afternoon, their parents were invited to school to see the work and see a short presentation by the children. It was a lovely afternoon and we would like to thank Manon for her work. The Art work will be exhibited in school after Easter so please pop in to see it!