Pwysig – Important

Yng ngoleuni y datganiad sydd newydd ddod trwodd, gallaf gadarnhau y bydd yr ysgol AR AGOR FORY, DYDD IAU, MAWRTH 19eg – byddwn mewn cyswllt cyson gyda chi hyd nes y bydd yr ysgol yn cau.
In light of the statement that’s just come through, I can confirm that school WILL BE OPEN TOMORROW, THURSDAY, MARCH 19th -we will be in constant touch with you until the school is actually closed.