Trefniadau fory / Tomorrow’s Arrangements

Os gwelwch yn dda, darllenwch y llythyr yn ofalus gyda trefniadau y bore yno. 
Hefyd, nodyn i’ch atgoffa. DIM CLYBIAU wythnos yma heblaw clybiau pel droed Nev (Pnawn Llun – Yr Adran Iau/Pnawn Mercher – Bl 1 a2 ) a Clwb Dawns Theatr Clwyd (Pnawn Mercher – Bl 4, 5 a 6). 
Please read the letter carefully with the arrangements for the morning. 
Also, a reminder that there are NO CLUBS this week except for Nev’s football (Monday – Juniors, Wednesday – Years 1 & 2) and Dance Club (Wednesday, Year 4,5 & 6.) 
PWYSIG– Bydd Clybiau Ben Bore, Brecwast a Clwb ar ôl ysgol yn parhau yr un fath. Mynediad a Casglu plant drwy y Brif Fynedfa fel arfer. 
IMPORTANT– Morning, Breakfast and After school club will continue as they are. Entry and Collection through the Main Entrance as usual. 

pdf icon Tachwedd-November-1af.pdf