Sgiliau Digidol / Digital Skills

Roedd cynnwrf mawr yn ysgol heddiw wrth i ddisgyblion Bl 5 a 6 fod y rhai cyntaf i ddefnyddio y Chromebooks newydd sbon. Rydym wedi buddsoddi mewn 36 Chromebook a 3 troli “chargio”, a rydym yn falch i gyhoeddi mae defnyddio arian sy’n cael ei gynhyrchu o’r paneli solar sydd wedi talu’n rhannol amdanynt. Bydd y Chromebooks yn gymorth mawr i ni wrth ddatblygu sgiliau digidol y disgyblion fel rhan o’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.
There was great excitement in school today as Years 5 and 6 were the first pupils to use the new Chromebooks. We have purchased 36 Chromebooks along with 3 charging trolleys and we would like to share with you the fact that the money made from the solar panels has gone towards part funding for them. The Chromebooks will be of great help to us as we develop pupils’ digital skills within the Digital Competence Framework.