Trefniadau Wythnos Nesaf / Next Week’s Arrangements

At sylw’r rhieni sydd yn weithwyr allweddol / FAO parents who are key workers
Dyma fwy o wybodaeth ynglyn a’r ddarpariaeth fydd yn cael ei gynnig yr wythnos nesaf.
 • Fe fydd y clybiau brecwast a’r clwb ar ol ysgol yn dal i weithredu o 8y.b. a than 5.30y.p.
 • Fe fydd Meithrin + ar agor.
 • Fe fydd cinio am ddim i BOB plentyn fydd yn yr ysgol. 
 • Fe fydd gwisg ysgol yn ddewisol.
 • Byddwn yn treialu system i archebu lle i’ch plentyn yn ysgol – gofynnwn yn garedig i chi gofio fod hyn yn newydd i ni hefyd ac efallai na fydd yn gweithio’n iawn yn syth. Does dim angen poeni am hyn ac os ydych yn weithiwr allweddol yna fe fydd darpariaeth ar gael ddydd Llun hyd yn oed os nad yw’r system yn gweithio.
 • Dewch a chasglwch eich plentyn o brif fynedfa’r ysgol.
More information regarding the provision that is being offered next week.
 • The breakfast club and after school club will operate from 8am and until 5.30pm.
 • Meithrin + will be open.
 • There will be a free school meal for EVERY child who will be at school.
 • School uniform will be optional.
 • We will be trialling a system to book a place for your child at school in order to have an idea of numbers – we kindly ask that you remember that this is new to us too and maybe it won’t work straight away. There is no need for you to worry about this and if you are a vital worker the provision will be available even if the system doesn’t work.
 • Please bring and collect your child / children to and from the main entrance.