Tywydd garw / Bad weather

Os yw’r ysgol gorfod cau oherwydd tywydd garw neu eira, fe’ch hysbysir drwy :-

·        App/gwefan yr ysgol

·        Trydar yr ysgol

·        Gwefan Sir y Fflint

If we need to close the school due to bad weather or snow, you will be informed by :-

·        The school app/website

·        School’s Twitter account

·        Flintshire County Council’s website.