🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♂️Plant Gala Nofio yr Urdd 🏊🏻‍♂️🏊🏻‍♀️

Os ydy eich plentyn yn cymeryd rhan yn y Gala Nofio fory does dim angen iddynt wisgo gwisg ysgol. Gallant wisgo tracwisg neu dillad cyfforddus. Dymunwn yn dda i’r ddau dîm!!

If your child is taking part in the swimming gala tomorrow, there is no need for them to wear their school uniform. They can wear a tracksuit or comfortable clothing. We wish both teams the best of luck.