Cardiau Nadolig – Christmas cards

Rydym yn anfon  esiampl o’r cerdyn Nadolig mae eich plentyn wedi ei wneud adref heddiw ynghyd â ffurflen archebu.  Os oes camgymeriad e.e. enw eich plentyn yn anghywir, gadewch i ni wybod ac fe wnawn ei gywiro.

Mae’n  hanfodol anfon y ffurflen archeb yn ôl erbyn dydd Llun nesaf, Tachwedd 13eg er mwyn cael yr archebion yn ôl mewn da bryd cyn y Nadolig.

Ni fyddwn yn derbyn unrhyw archeb ar ôl y dyddiad hwn.

We are sending home today a sample of the Christmas card your child has created along with an order form.  If there are any mistakes e.g. name spelt incorrectly please let us know so that we can correct it.

 

It is imperative that you send your order in by next Monday, November 13th so that the cards arrive in plenty of time before Christmas.

 

We cannot accept any order received after this day.