Newyddion / News

Clybiau Chwaraeon Ysgol / School Sports Clubs Ni fydd unrhyw glybiau chwaraeon ar ôl ysgol yn cael eu cynnal nos yfory. Pan fyddent yn ail-gychwyn, mi fydd neges ar yr ap ⚽️ 🏀 🏉  There will be no after school sports club tomorrow. When they’re re-starting a message will be shared on the app ⚽️🏀🏉

PWYSIG/IMPORTANT – Trip Bl.5/6 i Glan-Llyn

Er mwyn gallu cwblhau holl weithgareddau’r dydd gofynnwn yn garedig i holl ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 ddod i’r ysgol erbyn 8:15 bore Llun nesaf, Gorffennaf 12fed. Mi fydd y disgyblion angen dod drwy ddrws 5/6 ac i’w dosbarthiadau cofrestru. To ensure all of the day’s activities are completed we kindly ask all Year 5 … Read more