Bl 3 a 4 – Clwb Theatr Clwyd

COFIWCH – un sesiwn arall ar gyfer Blwyddyn 3 ar ôl ysgol fory, yna fe fydd Bl4 yn cychwyn Dydd Mawrth nesaf, Tachwedd 14eg. 

REMEMBER – one final session for Year 3 tomorrow then Year 4 pupils will begin next Tuesday, November 14th.