Bl 4 – DIM CLWB THEATR CLWYD

Ni fydd Clwb Theatr Clwyd yn mynd ymlaen heno (12/12) ar gyfer Bl 4. Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gysylltu gyda’r ysgol i ddweud eich bod wedi cael y neges. Os nad ydych yn gallu cyrraedd erbyn 3.15, gall eich plentyn fynd i’r clwb ar ôl ysgol.

The Theatr Clwyd Club or Year 4 pupils has been cancelled today. Please can you contact the school to let us that you have had the message. If you are having trouble getting here at 3.15 due to the change in arrangements, your child can go to after school club.