PWYSIG / IMPORTANT

Ysgol AR AGOR fory! (Dydd Mawrth, Rhagfyr 12fed).
Rydym yn gofyn i chi fod yn ofalus o gwmpas yr ysgol fory os gwelwch yn dda. Cymerwch ofal ar hyd y llwybrau ac ar hyd y ffyrdd a’r palmentydd ger yr ysgol. Mae’n gaddo i rewi’n ddrwg eto heno felly plîs, PAWB i gymeryd gofal. Hefyd, DOES NEB heblaw staff yr ysgol i ddefnyddio y maes parcio. Diolch i chi am eich cyd-weithrediad.
Rydym hefyd yn gobeithio fod pawb wedi cael y neges am Gwasanaeth Nadolig y Blynyddoedd Cynnar. Gwelwr y neges flaenorol.
School OPEN TOMORROW (Tuesday, Dec 12th).
We would like ro remind you to be very careful around the school tomorrow. Please take care on the pavements and roads around the school, and the paths leading to school. The weather is forecast for sub-zero temperatures again tonight, so please take care in the morning. Also, we kindly ask that NO-ONE except school staff is to to use the school car park.
We also hope that everyone has had the message about the Early Years’ Xmas service – please see previous message.