Bl 6 – Canu Carolau yn Tesco

Fe gafodd rhai o blant Bl 6 llythyr ddoe i ddweud y byddwn yn mynd i Tesco, Yr Wyddgrug i ganu carolau fory. Yn anffodus, rydym wedi gorfod ail drefnu a gobeithiwn fynd eto wythnos nesaf.  Byddwn yn gadael i chi wybod. 

Some of Year 6 pupils received a letter yesterday stating that we were going to sing carols at Tesco. Unfortunately, we have had to re-arrange, but hopefully we will be able to go again next week. We will let you know.