Diwrnod Siwmperi Nadolig / Xmas Jumper Day

Cofiwch gall y plant ddod i’r ysgol fory yn gwisgo siwmper Nadolig gan roi cyfranaid o £1 tuag at elusen Achub y Plant.

Remember that the children can wear their Xmas jumpers to school tomorrow and donate a £1 towards Save the Children.