Croeso cynnes / Warm welcome

Fe gafodd Aled Hughes groeso bendigedig gan blant a staff Ysgol Glanrafon heddiw. Cofiwch wylio y rhaglen “Heno” ar S4C am 7 o’r gloch heno wrth iddynt ddilyn Aled Hughes a’i weld yn cyrraedd yr ysgol prynhawn ma. Mwy o luniau ar Trydar.
🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
Aled Hughes from Radio Cymru received a very warm welcome this afternoon by all pupils and staff at Ysgol Glanrafon. Remember to watch “Heno” on S4C tonight to see him arriving at the school. More photos on Twitter.