COFIWCH / REMEMBER

COFIWCH – Gan fod Aled Hughes o Radio Cymru yn dod heibio’r ysgol tua 2.45 heddiw mae ychydig o newid o ran trefniadau mynd adref.  Cofiwch :- 

Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 – Bydd y plant yma yn mynd adref drwy’r drws ger y Blynyddoedd Cynnar – wrth ochr ble mae’r bws mini yn cael ei cadw. Os gwelwch yn dda, ydy hi’n bosib i chi ddod at yr ysgol o’r gâit waelod ac i’r buarth. Opsiwn arall ydy wrth gwrs eich bod yn gwylio Aled Hughes yn cyrraedd, ac unwaith ei fod wedi dod lawr at yr ysgol, eich bod wedyn yn mynd i gasglu eich plentyn. 

Adran Iau – Dylai Aled Hughes fod wedi mynd drwy’r Wyddgrug erbyn 3.15 felly fe fydd trefniadau mynd adref yr Adran Iau yn aros yr un fath.

As Aled Hughes from Radio Cymru will be passing by the school as part of his cycling journey this afternoon, remember about the going home arrangements. 

Recpetion Class, Year 1 and 2 :-These pupils will be going home through the door by the reception class – by where the school mini bus is kept. We kindly ask that you come to the school to pick up your child through the bottom gate and then make your way on to the school yard. Another option of course is maybe that you wish to see Aled Hughes cycling down Bryn Coch Lane towards the school. Once he has left the school, you can come and collect your child. 

Juniors Department – Aled Hughes should have been and gone by 3.15 so the going home arrangements will stay the same for the Juniors department.