Cyngerdd y Maer – Mayor’s concert

Cyngerdd Nadolig Maer y Dref

Mayor of Mold’s Christmas Concert

11.12.17

 

Yn anffodus mae’r cyngerdd wedi ei ohirio gan nad oedd digon o docynnau wedi eu gwerthu.

Unfortunately the concert  has been cancelled due to lack of ticket sales.