Dim pel-rwyd – No netball

PêL-rwyd – Netball

Annwyl rieni,

Ni fydd ymarferion pêl-rwyd o rwan tan ar ôl y Nadolig.  Cewch wybod mewn da bryd pan fydd y clybiau hyn yn  ail-gychwyn yn y  tymor newydd.

Hoffem gymryd y cyfle i ddiolch i’r hyfforddwyr i  gyd am eu gwaith caled yn ystod y tymor.

Dear parents,

 

There will be no netball training from now until after Christmas.  You will be informed when these clubs will re-commence in the new year.

 

We would like to take this opportunity to thank all the trainers for all their hard work during the term.

 

 

Yn gywir/Yours sincerely

Ll.M.Jones (Miss)

Pennaeth/Headteacher