Profiadau Bl 5 a 6 / Years 5 and 6 experiences

Grŵp o blant yn ymweld â Ysgol Croes Atti i ddysgu sut i sgwennu blog. / A group of children learning how to write a blog as part of the Siarter Iaith.
Rhai o ddisgyblion Bl 6 yn cael y profiad gwych heddiw o farddoni gyda Caryl Parry Jones yn Theatr Clwyd. / Some Year 6 pupils having the fantastic opportunity to work with Caryl Parry Jones. Enjoy reading some of their work!
Ymweliad â Chapel Ebeneser i weld y man bedydd. Diolch i Mrs Lowri Mitton. / A visit to Ebenezer Chapel today led by Mrs Lowri Mitton as part of their work on Christening.