Diwrnod Diogelwch ar y Wê 2018 Safer Internet Day

Mae’r disgyblion wedi bod yn gwneud nifer o weithgareddau heddiw yn canolbwyntio ar ddiogelwch ar y Wê. Mae llawer o adnoddau dwyieithog ar gael wrth ddilyn y linc isod os hoffech atgyfnerthu y pwysigrwydd o ddiogelwch ar y Wê adref. Mae cyngor yna ar gyfer y plant ac i chi fel rhieni a gofalwyr.
The pupils have been taking part in various activities today concentrating on Safety on the Internet. There are biliungual resources available by following the link below if you wish to reinforce the message of e-safety at home. There is advice on the website for the children and to you as parents and carers.
www.saferinternet.org.uk/