DYDD MIWSIG CYMRU

Byddwn yn dathlu Dydd Miwsig Cymru yn ysgol Dydd Gwener yma. Caiff y plant ddod i’r ysgol wedi gwisgo fel seren bop Cymraeg neu unrhyw ganwr/cantores Cymraeg. Bydd disgyblion Bl 4 yn mynd i Landudno ar gyfer disgo Dydd Miwsig Cymru a mae nhw’n cael gwisgo dillad eu hunain. Hoffwn atgoffa plant Bl 4 fod nhw angen pecyn bwyd.

We will be celebrating Welsh Language Music Day this Friday. The pupils can come to school dressed as Welsh pop stars or Welsh singers. Year 4 pupils will be going to Llandudno for the Dydd Miwisg Cymru disco and are allowed to wear their own clothes. We would like to remind Year 4 that they need a packed lunch.