EIRA / SNOW

PWYSIG – Fe fydd Clwb ar ôl ysgol yn cau eto fory (01/03/18) am 4.30. NI FYDD Clwb Ben Bore NA Clwb Brecwast yn cael ei gynnal fore Gwener, Mawrth 2il. Os gwelwch yn dda cadwch olwg ar ragolygon y tywydd a dilynwch yr ap, gwefan yr ysgol a Twitter (@YsgolG) i weld os oes unrhyw newyddion am gau yr ysgol oherwydd y tywydd garw!
IMPORTANT – After school club will close again tomorrow (01/03/18) at 4.30. THERE WILL BE NO Morning Club or Breakfast Club Friday morning, March 2nd. Please keep a close eye on the weather forecast and follow the school app, school website and Twitter (@YsgolG) to be informed if we need to close because of the bad weather.