Gŵyl Ddewi / St David’s

Plant i wisgo gwisg Gymreig neu dillad sy’n cynrychioli Cymru fory. Hefyd, cofiwch am y pnawn Masnach Deg am 2 o’r gloch. Children can wear welsh costume or clothes that represent Wales tomorrow. Also, remember about the Fairtrade Cuppa at 2 o clock.