Eisteddfod Cylch yr Urdd

Dilynwch y linc isod i dderbyn manylion Eisteddfod yr Urdd Cylch Yr Wyddgrug.

Please follow the link below to see details for the Mold District Urdd Eisteddfod. 

http://www.urdd.cymru/cy/event/eisteddfod-cylch-cynradd-yr-wyddgrug-2018-03-03/