Meithrin/Nursery 2018

“Rhieni – peidiwch ag anghofio gwneud cais am le Meithrin  eich plentyn (Mis Medi 2018) erbyn 23.02.18. Gwnewch cais ar-lein

www.siryfflint.gov.uk/schooladmissions

Parents – don’t forget to apply for your child’s Nursery place (September 2018) by 23.02.18. Apply on-linewww.flintshire.gov.uk/schooladmissions