Eisteddfod yr Urdd

Dilynwch y linc isod am y manylion diweddaraf. Ar hyn o bryd, mae’r Eisteddfod ymlaen yfory ond mae nhw wedi newid yr amser i gychwyn am 10.
Please follow link below for updated information regarding the Urdd Eisteddfod. The Eisteddfod is still on at the moment but the time has changed. The Eisteddod is now to begin at 10 o clock.
www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/