Eisteddfod fory / tomorrow

Mae ychydig o newid rwan yn y rhaglen ar gyfer Dydd Sadwrn. Mae rhai cystadlaethau yn mynd yn syth i’r Sir Dydd Sadwrn nesaf felly NI FYDD angen i’r côr berfformio fory. Hefyd, cofiwch fod y rhagbrofion i gychwyn am 10 o’r gloch rwan. Dilynwch y linc isod am fwy o fanylion.
There are some changes to the programme for tomorrow. Some competitions will go straight through to the County Eisteddfod next Saturday. This means that the choir DOES NOT need to perform tomorrow. Remember that the prelims now begin at 10 o clock. Please follow the link below for more details.
www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/