Fory / Tomorrow

Llongyfarchiadau i bawb yn Steddfod Cylch yr Urdd ddoe. Fe fydd y canlyniadau ar gwefan yr Urdd yn fuan. Congratulations to all that took part at the Urdd Eisteddfod yesterday. The results will be on the Urdd website soon.
Diolch i chi am eich cydweithrediad yn ystod cyfnod yr eira. Fe fydd y clybiau nôl i’r amseroedd arferol fory. Gofynnwn i chi fod yn ofalus o gwmpas yr ysgol yfory os gwelwch yn dda. Er mwyn i’r plant gael mynd allan amseroedd chwarae, efallai byddai’n syniad iddynt ddod â esgidiau addas megis welis neu bŵts eira i’r ysgol.
Thank you all for your co-operation during the snow. The clubs will be back to usual times from tomorrow onwards. Please be careful tomorrow on surrounding paths and on the school yard. We would like it that the children could go outside at playtimes, so they are welcome to bring wellies or snow boots to school!!