Gwasanaeth Dolig Derbyn a Meithrin / Reception and Nursery Xmas Service

Oherwydd gerwinder y tywydd yn y dyddiau diwethaf hyn, bydd dyddiadau’r gwasanaethau hyn yn cael eu newid. Rydym wedi gohirio’r gwasanaeth oedd i’w gynnal bore fory (12.12.17) i fore Iau, Rhagfyr 14eg., a’r un ar gyfer bore Mercher i ddydd Gwener, Rhagfyr 15fed. am 9.30 a.m.
Defnyddiwch yr un tocynnau ar gyfer y gwasanaethau hyn os gwelwch yn dda – sef 2 i bob teulu ar gyfer y ddau wasanaeth. Ymddiheurwn am y newidiadau hyn ond rhaid i ni ystyried diogelwch pawb mewn amgylchiadau unigryw fel hyn. Edrychir ymlaen at eich cwmni yn ystod bore Iau a Gwener yma.
Due to the severity of the weather recently, the dates for these services have been changed. The service which was to be held tomorrow morning (12.12.17) has been changed to Thursday morning, December 14th., and the one for Wednesday morning to Friday, December 15th.at 9.30 a.m.
Please use the same tickets for these services – 2 for each family for both services. We apologise for these changes, but we must consider the safety of everyone in such unique circumstances. Looking forward to your company on Thursday and Friday mornings.
***Byddwch yn derbyn gwybodaeth am drefniadau gweithgareddau Nadolig Blwyddyn 1 – 6 sydd i’w cynnal yr wythnos nesaf, yn fuan iawn. ***You will receive the relevant information for the Years 1-6 Christmas activities to be held next week, in the very near future.