Sgwrs y Pennaeth – Head’s address

Mae sgwrs fer gan y Pennaeth i’r holl ddisgyblion wedi’i huwchlwytho ar Teams a SeeSaw. A short address for all the pupils by the Head has been uploaded on Teams and SeeSaw.

08.01.21

Mae’r ysgol AR GAU heddiw oherwydd yr eira – School is CLOSED today because of the snow.

Hwyl am Hanner

Hwyl am Hanner Blwyddyn Newydd Dda Pawb! Gobeithio cawsoch Nadolig da ac eich bod chi gyd yn iach! Mae’r amser o ddysgu o bell yn nol, ac rydym ni fel rhieni yn trio creu strwythur i’r diwrnod sydd yn eithaf tebyg i’r diwrnod arferol yn yr Ysgol.  Gwaith yn y bore, brêc, bach mwy o … Read more

Datganiad Gweinidog Addysg Cymru – Welsh Education Minister’s Statement

Wele’r Datganiad swyddogol oddi wrth Weinidog Addysg y Cynulliad. Bydd manylion pellach am drefniadau’r wythnos nesaf yn dilyn yn y dyfodol agos. See the official statement issued by the Education Minister for Wales. Further details regarding next week’s arrangements will follow in the near future. Datganiad-Ysgrifenedig-Trefniadau-dychwelyd-ir-ysgol-ar-coleg-4-Ionawr-2021-2.pdf Written-Statement-Return-to-school-and-college-arrangements-4-January-2021-Final3.pdf

Fw: Dechrau’r tymor – Start of term

Blwyddyn newydd dda i bawb. Wele’r llythyr anfonwyd atoch ar 18.12.20. Os oes rhiant o fewn y teulu sy’n weithiwr/wyr allweddol (gweler canllaw’r Cynulliad) fydd yn galluogi i’w plant fynychu’r ysgol yn ystod y cyfnod 06-08.01.21, mae rhaid eu cofrestru ar schoolcomms cyn gynted ag sydd bosib os gwelwch yn dda, gan fod y system gofrestru yn … Read more