Chromebooks

Os ydych wedi cael benthyg Chromebook o’r ysgol a wnewch chi ei ddychwelyd cyn gynted a phosib os gwelwch yn dda. Llawer o ddiolch. If you have aChromebook on loan from school can you please return it to school as soon as possible.   Many thanks    

Newyddion / News

97521-Online-Poster-Easter-2021-Arial-MCv3-CYM.pdf 97521-Online-Poster-Easter-2021-Arial-MCv2-ENG.pdf

Clybiau

Rydym wedi canslo ‘bookings’ y clybiau i’r plant sydd yn hunan-ynusu. All club bookings for the children who are self isolating have been cancelled.

PWYSIG – CINIO/LUNCH

Ymddiheuriadau am hyn – ond os yn bosib, a fedar pawb ddod a pecyn bwyd i’r ysgol heddiw os gwelwch yn dda. Efallai bydd angen i ni gau’r gegin.  If possible, could all children bring packed lunch to school today. We may have to close the kitchen.  Get Outlook for iOS

Miss Jones

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56350282 Fideo: Llinos Mary Jones yn hel atgofion am ei gyrfa Mae Llinos Mary Jones ar fin ymddeol o Ysgol Glanrafon, Wyddgrug www.bbc.co.uk