Bl / Yr 3,4 a 5

Os yn bosib, gofynnwn i Fl 3, 4 a 5 wisgo neu dod a trainers efo nhw i’r ysgol fory os gwelwch yn dda. If possible, we kindly ask that Year 3, 4 and 5 wear or bring trainers to school tomorrow please.  Diolch yn fawr. 

Foch Goch / Slapped Cheek

Hoffem eich hysbysu bod nifer o ddisgyblion ar draws yr ysgol gyda’r Foch Goch. Dilynwch y canllawiau ar y ddogfen sydd wedi’i hamgáu os gwelwch yn dda. (mae’r dogfen yma hefyd ar gael ar wefan yr ysgol) We would like to inform you that there is a number of pupils throughout the school with Slapped … Read more

Bl 2 hyd at Fl 6 / Year 2 to Year 6

Bydd disgyblion Bl 2 hyd at Fl 6 yn cael y cyfle yn ystod y dydd Dydd Gwener yma i fynd i Gapel Ebenezer i wylio perfformiad cerddorol gan y grwp Ny Ako o Fadagascar.  Mae nhw hefyd yn perfformio gyda’r nos os hoffech gefnogi y noson – gweler y poster.  Yr 2 to Yr … Read more

Neges gan Monkhouse / Messgae from Monkhouse

Rydym yn estyn allan i roi gwybod i chi fod apwyntiadau yn y siop bellach ar gael a gellir eu harchebu fis ymlaen llaw, mae siopau hefyd yn mynychu apwyntiadau cerdded i mewn. Nid yw’r apwyntiadau 1:1 hyn yn orfodol, rydym yn eu hargymell yn fawr ar gyfer dechreuwyr newydd. Bydd ein staff arbenigol yn … Read more