Cyfnod Sylfaen – Foundation Phase

At rieni disgyblion Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 To the parents of Reception/ Years 1 & 2 pupils Fe’ch hatgoffir y bydd yr ysgol yn gorffen am 2.55 p.m. o heddiw (14.09.20) ymlaen ar gyfer disgyblion y Derbyn, Blwyddyn 1 a 2. You are reminded that school closes for Reception, Years 1 and 2 pupils … Read more

Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 & 6

Os ydi eich plentyn ym Mlwyddyn 5 neu 6 ac yn cerdded adref o’r ysgol ar ei ben ei hun neu chyda ffrindiau o’r ysgol, a wnewch chi e-bostio ei athro/athrawes ddosbarth i roi caniatâd ysgrifenedig os gwelwch yn dda. Hefyd, cofiwch adael i’r ysgol wybod os oes unrhyw newid yn nhrefniadau casglu eich plentyn … Read more