Swyddi Cylch Meithrin

Swyddi Cylch Meithrin Cylch Meithrin Jobs Poster-Hysbysebu-Arweinydd-2021-2.pdf Poster-Hysbysebu-Cynorthwyydd-2021.pdf

PWYSIG / IMPORTANT

Mae gwaith ffordd ar hyn o bryd ger y brif fynedfa/giat top yr ysgol – gweler y lluniau. Yn amlwg, gall hyn achosi tagfeydd ac anhrefn yn y bore.  Os yn bosib, hoffwn eich annog i ddefnyddio y giat waelod er mwyn lleihau faint o fobl sy’n dod drwy’r giat top. Hefyd, cofiwch gymeryd gofal … Read more

Adborth SchoolCloud Evaluation

Hoffwn wybod eich barn am y defnydd o SchoolCloud ar gyfer ein nosweithiau rhieni rhithiol eleni. Dilynwch y linc isod i lenwi holiadur byr.  We wish to know your opinion regarding our virtual Parents Evening using SchoolCloud recently. Please follow the link below to fill in a short questionnaire.  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kz7D_KmzAJxMjCyNW_gH6gdUQjM3OEVKUElDSk5ESTIxUlZGRjg2M0ZaRS4u Fill | Gwerthuso SchoolCloud / Evaluating … Read more

Hwyl Fawr Debbie

Heddiw ydy diwrnod olaf Mrs Debbie Gaunt, Arweinydd y Clwb ar ôl ysgol,  yma yn Ysgol Glanrafon. Os ydych yn casglu eich plentyn ar ôl ysgol heddiw cofiwch ffarwellio â hi, neu os hoffech ddymuno’n dda iddi, mae croeso i chi yrru neges i’r ysgol. Hoffwn fanteisio ar y cyfle yma i ddiolch o galon … Read more

Cinio -dinner

Gan ei fod bron yn ddiwedd tymor a fedrwch dalu unrhyw ddyledion cinio os gwelwch yn dda. As it is nearly the end of term, please can you pay any outstanding dinner debts.