YR ADRAN IAU / JUNIORS

Rydym wedi gofyn i’r plant ddod a “hanger” i’r ysgol fory os gwelwch yn dda gyda’i enw wedi nodi’n glir arno er mwyn gallu hongian y crysau t. Hefyd hoffwn eich atgoffa fod y prif gymeriadau angen dod a’u gwisgoedd i’r ysgol mor fuan a phosib. Mae PAWB arall angen leggings/trowsus du/llwyd (mae trowsus ysgol … Read more

Cinio ysgol – school meals

Mae’n peri gofid i ni bod cymaint o ddyledion cinio. Mae’n hanfodol eich bod yn clirio unrhyw ddyled ar unwaith. Bydd dyledion mawr yn cael eu hanfon i Gyngor Sir y Fflint – ac mae hawl ganddynt i rwystro’ch plentyn i gael cinio nes bydd y ddyled wedi ei thalu yn llawn. Mae’r balans ar … Read more

Diwrnod Corrach / Elf Day

Caiff y disgyblion ddod i’r ysgol wedi’u gwisgo fel corrach neu unrhyw wisg Nadoligaidd Dydd Gwener yma, Rhagfyr 6ed. Os y dymunir, gall y disgyblion roi cyfraniad tuag at Elusen Alzheimers am gael gwneud hynny. Prif bwrpas y diwrnod yw i godi ymwybyddiaeth pawb o Alzheimers, gan mai hon yw ein helusen ddewisiedig am eleni. … Read more