Pwyllgor Ffrindiau Glanrafon

Croeso i chi i bwyllgor Ffrindiau Glanrafon yn yr ysgol NOS YFORY, MERCHER, MAWRTH 13eg. am 6.30 p.m. Bydd angen eich cymorth i drefnu gweithgareddau codi arian tuag at yr ysgol. You are welcomed to a meeting of the Friends of Glanrafon committee TOMORROW EVENING, WEDNESDAY, MARCH 13th at 6.30 p.m. Your assistance will be … Read more

Pwyllgor Ffrindiau Glanrafon

Croeso i chi i bwyllgor Ffrindiau Glanrafon yn yr ysgol NOS YFORY, MERCHER, MAWRTH 13eg. am 6.30 p.m. Bydd angen eich cymorth i drefnu gweithgareddau codi arian tuag at yr ysgol. You are welcomed to a meeting of the Friends of Glanrafon committee TOMORROW EVENING, WEDNESDAY, MARCH 13th at 6.30 p.m. Your assistance will be … Read more

Eisteddfod Lenyddol / Literary Eisteddfod

Caiff y disgyblion ddod i’r ysgol yn eu gwisgoedd Cymreig neu mewn coch, gwyn a gwyrdd eto ddydd Gwener yma, Mawrth 8fed, ar gyfer yr Eisteddfod Lenyddol.  Hoffwn gadarnhau nad ydym wedi gofyn i’r disgyblion wisgo gwisgoedd arbennig ar gyfer Diwrnod y Llyfr yfory ond mae croeso iddynt ddod a’u hoff lyfr gyda hwy i’r … Read more

Ffrindiau Glanrafon

Bydd cyfarfod o bwyllgor Ffrindiau Glanrafon i drefnu gweithgareddau codi arian yn cael ei gynnal nos Fercher nesaf, Mawrth 13eg. am 6.30 p.m. Taer erfynnir am eich presenoldeb er mwyn gallu ysgwyddo’r baich o drefnu digwyddiadau i godi arian tuag at yr ysgol.  Edrychir ymlaen at eich cwmmni yn y cyfarfod hwn. There will be a … Read more