Diwrnod Hwyl Blwyddyn 6 / Year 6 Fun Day

Fe fydd Blwyddyn 6 yn cael diwrnod o hwyl ddydd Iau. Caiff y disgyblion ddod i’r ysgol yn eu dillad eu hunain a bydd angen dillad nofio a phecyn bwyd arnynt hefyd. 🏊🏼🥪😄 Year 6 will have a fun day on Thursday. They may come to school in their own clothes and they will need … Read more

Disgyblion Clwb Dawns/Dance Club Pupils

Helo/Hello Hoffwn wahodd teulu/ffrindiau y clwb dawns i ddod i wylio eu dawns ar ddiwedd sesiwn ola nhw wythnos yma. A bysa’n bosib rhannu neges gyda teuluoedd i ddod ar y buarth ag i’r neuadd  am 4:20yh i wylio eu darn dawns terfynol? Mae’r grwp yn gyffrous iawn i allu rhannu eu gwaith – yn … Read more

Blwyddyn 6 / Year 6 – Ysgol Maes Garmon

Cofiwch fod noson croesawu rhieni a disgyblion Blwyddyn 6 heno am 6y.h. Fe ddylech chi fod wedi derbyn e-bost gan Ysgol Maes Garmon gyda’r manylion yn llawn. Don’t forget about the welcome evening for Year 6 parents and pupils tonight at 6pm. You should have received an e-mail from Ysgol Maes Garmon with the full … Read more