Tywydd poeth – Hot weather

Gofynnir i chi roi eli haul ar groen eich plant yn y bore cyn iddynt ddod i’r ysgol – ond gall y rhai hŷn roi’r eli eu hunain yn yr ysgol. Mae’n bwysig hefyd bod y plant yn dod â het a sbectol haul efo nhw pan fo’r tywydd ar ei boethaf.  Cofiwch roi enw’ch … Read more

Cymorth/Help please

Oes gan rhywun un o’r stolion bach yma er mwyn i gôr yr ysgol eu benthyg tan ar ôl hanner tymor os gwelwch yn dda? Os fedrwch chi yrru nhw i’r ysgol fory neu dros y dyddiau nesaf gan nodi enw eich plentyn arno byddem yn ddiolchgar iawn. Do any of you have a step … Read more

Welsh Whisperer

Dyma wybodaeth i chi am noson gymdeithasol gyda’r Welsh Whisperer. Byddwch hefyd yn derbyn copi caled o’r llythyr heddiw. Os ydych yn gallu cyfrannu gwobr i’r raffl, byddem yn ddiolchgar iawn. Diolch yn fawr iawn.  Here is some information for you about a social evening at school with the Welsh Whisperer. The letter will also … Read more