Bl 3 / Yr 3

Bydd Bl 3 yn cymeryd rhan mewn gweithgareddau Tenis bore fory felly mae nhw angen dod a dillad addas efo nhw i’r ysgol. Mae’n gaddo’n oer felly gofalwch fod ganddynt ddillad cynnes megis tracwisg neu trowsus cynnes, het a menig os gwelwch yn dda. Year 3 will be taking part in Tennis activities tomorrow therefore … Read more