Gwobr Arian y Siarter Iaith / Awards Ceremony

Dyma ni yn derbyn Gwobr Arian y Siarter Iaith ynghyd â gweddill ysgolion Cymraeg Sir y Fflint a Wrecsam. Diolch yn fawr iawn i Gethin a Mabli o Flwyddyn 6 wrth iddynt gyflwyno rhai gweithgareddau rydym wedi bod yn gwneud fel ysgol. Cafwyd fore gwych yng nghwmni ysgolion Cymraeg Sir y Fflint a Wrecsam, Urdd Fflint … Read more

Dathu Diwrnod Shwmae Sumae Day

Diwrnod gwych heddiw wrth ddathlu diwrnod Shwmae Sumae!!!!! Roedd yn hyfryd gweld y Llysgenadon Iaith yn cyfarch y rhieni bore ‘ma, ac wedyn roedd cystadleuaeth yr hetiau yn anhygoel gyda’r beirniaid o’r Pwyllgor Eco a’r Llysgenhadon Iaith yn cymeryd y gwaith o ddifri. Diolch i chi am eich cefnogaeth!!!! Cofiwch fod fwy o luniau ar ein cyfri … Read more

Diwrnod Shwmae Su’mae Day

Bore fory, fe fydd ein Llysgenhadon Iaith yn eich cyfarch gyda’r geiriau Shwmae Su’mae. Cofiwch ddod i ddweud helo wrthynt!! Os nad ydych yn siarad Cymraeg, peidiwch a bod yn swil!!! Fe fydd yfory yn ffordd wych i chi ymarfer eich Cymraeg gan gychwyn pob sgwrs yn Gymraeg.  Tomorrow morning, our Language Ambassadors will be outside to meet … Read more

Cystadleuaeth Het/Hat competition

Cofiwch am ein cystadleuaeth creu het wedi ei wneud allan o ddeunyddiau ailgylchu ar y thema Cymru ar gyfer ein diwrnod Shwmae Su’mae? Dydd Gwener. Pob lwc!! Remember about our hat competition this coming Friday for Shwmae/Su’mae day. We’re looking forward to seeing Welsh hats made from recyclable materials. Good luck!!